התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
שילחתי בכם דבר, בדרך מצריים--הרגתי בחרב בחוריכם, עם שבי סוסיכם; ואעלה באוש מחניכם, ובאפכם, ולא-שבתם עדיי, נאום-יהוה.