התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ה -

פסוק ה

שיתוף
ואל-תדרשו, בית-אל, והגלגל לא תבואו, ובאר שבע לא תעבורו:  כי הגלגל גלה יגלה, ובית-אל יהיה לאוון.