התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ה -

פסוק יב

שיתוף
כי ידעתי רבים פשעיכם, ועצומים חטאותיכם; צוררי צדיק לוקחי כופר, ואביונים בשער הטו. 

פסוק זה ממש הולם את ימי המחאה שנפלו עלינו החודש