התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ה -

פסוק יג

שיתוף
לכן, המשכיל בעת ההיא--יידום:  כי עת רעה, היא.