התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ה -

פסוק יד

שיתוף
דרשו-טוב ואל-רע, למען תחיו; ויהי-כן יהוה אלוהי-צבאות, איתכם--כאשר אמרתם. 

מאחר ואנו עם של שלום, ודורש שלום בעת הזו עלינו להתאחד למעננו ולמען עתידנו.