התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ה -

פסוק כב

שיתוף
כי אם-תעלו-לי עולות ומנחותיכם, לא ארצה; ושלם מריאיכם, לא אביט. 

מבחינתי הייתי מתחילה בפסוק כא, פסוק כב עיצב את כל תפישת העולם שלי. את למודי התנך למדתי בקבוץ.לשם הגעתי מאמינה בקיומו של רבון עולם והפכתי לאתאיסטית. אז הייתי בת 14. היום 50 שנים אחרי אני מאמינה שאני יהודיה אדוקה המקיימת את הישר בעיני אדוני, רודפת צדק ותורמת בעשיה ללא קיום טקסים. ללא הקרבת קורבנות ומנחות.