התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
הוי השאננים בציון, והבוטחים בהר שומרון; נקובי ראשית הגויים, ובאו להם בית ישראל. 

ספר הספרים - הספר הנצחי