התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ז -

פסוק יב

שיתוף
ויאמר אמציה, אל-עמוס, חוזה, לך ברח-לך אל-ארץ יהודה; ואכול-שם לחם, ושם תינבא. 

זה פסוק שאני אוהב