התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ז -

פסוק יד

שיתוף
ויען עמוס, ויאמר אל-אמציה, לא-נביא אנוכי, ולא בן-נביא אנוכי:  כי-בוקר אנוכי, ובולס שקמים. 

עמוס הינו נביא מסוג אחר לאלה שקדמו לו. הוא מודע לכך אך אינו יודע להגדיר את מהות נבואתו. נבואתו בעיניו הינה שליחות אלוהית, שאין לו היכולת להמנע ממנה, וכמו כן אין לשומע הנבואה היכולת להתכחש לה.כיום רבים האנשים בניגוד לעמוס חוזים עתידות וגורלות של אנשים פרטיים ועמים שלמים, מתוך טפשות מוחלטת, ואמונה בדרכם ובצדקתם. ומן הראוי שילמדו מדרכו הצנועה שלך עמוס