התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ח -

פסוק יא

שיתוף
הנה ימים באים, נאום אדוניי יהוה, והשלחתי רעב, בארץ:  לא-רעב ללחם, ולא-צמא למים--כי אם-לשמוע, את דברי יהוה. 

שנזכה לשמוע את דבר ה' ללא רעב ולהגאל ללא קרב.