התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ח -

פסוק יד

שיתוף
הנשבעים, באשמת שומרון, ואמרו חי אלוהיך דן, וחי דרך באר-שבע; ונפלו, ולא-יקומו עוד. 

כל ישראל ערבים זה לזה