התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ט -

פסוק א

שיתוף
ראיתי את-אדוניי ניצב על-המזבח, ויאמר הך הכפתור וירעשו הסיפים ובצעם בראש כולם, ואחריתם, בחרב אהרוג:  לא-ינוס להם נס, ולא-יימלט להם פליט.