התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ט -

פסוק י

שיתוף
בחרב ימותו, כול חטאי עמי:  האומרים, לא-תגיש ותקדים בעדינו--הרעה.