התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ט -

פסוק יא

שיתוף
ביום ההוא, אקים את-סוכת דויד הנופלת; וגדרתי את-פרציהן, והריסותיו אקים, ובניתיה, כימי עולם. 

בה בקרוב...