התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ט -

פסוק יג

שיתוף
הנה ימים באים, נאום-יהוה, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרע; והטיפו ההרים עסיס, וכל-הגבעות תתמוגגנה. 

לית מאן דפליג שאיש זה, החתום מעלה - ראש הפרוייקט ומייסד עמק התנך, יבחר פסוק מספר עמוס. אך למען לא יקפח, חוח, באחת מאותיות האב - בחר פסוק המכיל את כל האותיות הא-ב. והנה יצא שלם מממלחמת העולם רל שהיתה עלולה לחהתפתח בין כב האותיות של כד ספר הספרים. והיה מחננו שלם.