התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עמוס - פרק ט -

פסוק טו

שיתוף
ונטעתים, על-אדמתם; ולא יינתשו עוד, מעל אדמתם אשר נתתי להם--אמר, יהוה אלוהיך. 

כי הפסוק מסמל גאוה ואחרית ישראל ושוב לא תהיה גלות