התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ב -

פסוק ל

שיתוף
ובני נדב, סלד ואפיים; וימת סלד, לא בנים.