התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
ובני ראובן בכור-ישראל, כי הוא הבכור--ובחללו יצועי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן-ישראל; ולא להתייחש, לבכורה.