התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר שלמה לכל-ישראל לשרי האלפים והמאות ולשופטים, ולכול נשיא לכל-ישראל--ראשי האבות.