התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
וילכו, שלמה וכל-הקהל עימו, לבמה, אשר בגבעון:  כי-שם היה, אוהל מועד האלוהים, אשר עשה משה עבד-יהוה, במדבר.