התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
אבל, ארון האלוהים העלה דויד מקרית יערים, בהכין לו, דויד:  כי נטה-לו אוהל, בירושלים. 

מה היה היום בחדשות?