התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
ומזבח הנחושת, אשר עשה בצלאל בן-אורי בן-חור--שם, לפני משכן יהוה; וידרשהו שלמה, והקהל. 

אור המקדש ירד לעולם על ידי בצלאל בן אורי, אורו של ה' הוא אוריאל