התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
עתה, יהוה אלוהים--ייאמן דברך, עם דויד אבי:  כי אתה, המלכתני, על-עם, רב כעפר הארץ.