התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר אלוהים לשלמה יען אשר הייתה זאת עם-לבבך, ולא-שאלת עושר נכסים וכבוד ואת נפש שונאיך, וגם-ימים רבים, לא שאלת; ותשאל-לך, חכמה ומדע, אשר תשפוט את-עמי, אשר המלכתיך עליו.