התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
החכמה והמדע, נתון לך; ועשור ונכסים וכבוד, אתן-לך--אשר לא-היה כן למלכים אשר לפניך, ואחריך לא יהיה-כן.