התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
הנה אני בונה-בית לשם יהוה אלוהיי, להקדיש לו להקטיר לפניו קטורת-סמים ומערכת תמיד ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחודשים, ולמועדי יהוה אלוהינו:  לעולם, זאת על-ישראל.