התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
ועתה שלח-לי איש-חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובברזל, ובארגוון וכרמיל ותכלת, ויודע, לפתח פיתוחים:  עם-החכמים, אשר עימי ביהודה ובירושלים, אשר הכין, דויד אבי. 

דברי הימים