התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
והנה לחוטבים לכורתי העצים נתתי חיטים מכות לעבדיך, כורים עשרים אלף, ושעורים, כורים עשרים אלף; ויין, בתים עשרים אלף, ושמן, בתים עשרים אלף.