התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר, חורם--ברוך יהוה אלוהי ישראל, אשר עשה את-השמיים ואת-הארץ:  אשר נתן לדויד המלך בן חכם, יודע שכל ובינה, אשר יבנה-בית ליהוה, ובית למלכותו.