התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
ויספור שלמה, כל-האנשים הגרים אשר בארץ ישראל, אחרי הספר, אשר ספרם דויד אביו; ויימצאו, מאה וחמישים אלף, ושלושת אלפים, ושש מאות.