התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
ויעש, את-בית-קודש הקודשים--אורכו על-פני רוחב-הבית אמות עשרים, ורוחבו אמות עשרים; ויחפהו זהב טוב, לכיכרים שש מאות.