התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
וכנפי, הכרובים--אורכם, אמות עשרים; כנף האחד לאמות חמש, מגעת לקיר הבית, והכנף האחרת אמות חמש, מגיע לכנף הכרוב האחר.