התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ג -

פסוק טז

שיתוף
ויעש שרשרות בדביר, וייתן על-ראש העמודים; ויעש רימונים מאה, וייתן בשרשרות.