התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
עומד על-שנים עשר בקר, שלושה פונים צפונה ושלושה פונים ימה ושלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה, והים עליהם, מלמעלה; וכל-אחוריהם, ביתה.