התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ד -

פסוק ז

שיתוף
ויעש את-מנורות הזהב, עשר--כמשפטם; וייתן, בהיכל, חמש מימין, וחמש משמאל.   

בסד, שנזכה לבנות את בית המקדש במהרה בימינו אמן ותהיה גאולה לכל עם ישראל שיהללו וישבחו ויאמינו בקדוש ברוך הוא