התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ד -

פסוק יג

שיתוף
ואת-הרימונים ארבע מאות, לשתי השבכות; שניים טורים רימונים, לשבכה האחת--לכסות את-שתי גולות הכותרות, אשר על-פני העמודים.