התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
ותשלם, כל-המלאכה, אשר-עשה שלמה, לבית יהוה;    ויבא שלמה את-קודשי דויד אביו, ואת-הכסף ואת-הזהב ואת-כל-הכלים--נתן, באוצרות בית האלוהים.