התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ה -

פסוק ב

שיתוף
אז יקהל שלמה את-זקני ישראל, ואת-כל-ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל--אל-ירושלים:  להעלות את-ארון ברית-יהוה, מעיר דויד--היא ציון.