התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ה -

פסוק יב

שיתוף
והלויים המשוררים לכולם לאסף להימן לידותון ולבניהם ולאחיהם מלובשים בוץ, במצלתיים ובנבלים וכינורות, עומדים, מזרח למזבח; ועימהם כוהנים למאה ועשרים, מחצרים בחצוצרות. 

פסוק