התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ו -

פסוק ח

שיתוף
ויאמר יהוה, אל-דויד אבי, יען אשר היה עם-לבבך, לבנות בית לשמי--הטיבות, כי היה עם-לבבך.