התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ו -

פסוק יג

שיתוף
כי-עשה שלמה כיור נחושת, וייתנהו בתוך העזרה--חמש אמות אורכו וחמש אמות רוחבו, ואמות שלוש קומתו; ויעמוד עליו, ויברך על-ברכיו נגד כל-קהל ישראל, ויפרוש כפיו, השמיימה.