התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ו -

פסוק טז

שיתוף
ועתה יהוה אלוהי ישראל, שמור לעבדך דויד אבי את אשר דיברת לו לאמור, לא-ייכרת לך איש מלפניי, יושב על-כיסא ישראל:  רק אם-ישמרו בניך את-דרכם, ללכת בתורתי, כאשר הלכת, לפניי.