התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ו -

פסוק לג

שיתוף
ואתה תשמע מן-השמיים, ממכון שבתך, ועשית, ככול אשר-יקרא אליך הנוכרי:  למען יידעו כל-עמי הארץ את-שמך, וליראה אותך כעמך ישראל, ולדעת, כי-שמך נקרא על-הבית הזה אשר בניתי.