התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ו -

פסוק מב

שיתוף
יהוה אלוהים, אל-תשב פני משיחך:  זוכרה, לחסדי דויד עבדך. 

שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן