התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ח -

פסוק יח

שיתוף
וישלח-לו חורם ביד-עבדיו אונייות, ועבדים יודעי ים, ויבואו עם-עבדי שלמה אופירה, ויקחו משם ארבע-מאות וחמישים כיכר זהב; ויביאו, אל-המלך שלמה. 

לאופיר אשכנזי, בת המצוה היקרה !
אלפי ברכות,
והמון איחולים לשמחתך !
פלאי תבל ראי,
יופי העולם דעי,
ליקירייך אוצר תמיד תהיי !
מאחלת מקרב לב, קוקי לוי הקול זורם