התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ט -

פסוק א

שיתוף
ומלכת-שבא, שמעה את-שמע שלמה, ותבוא לנסות את-שלמה בחידות בירושלים בחיל כבד מאוד וגמלים נושאים בשמים וזהב לרוב, ואבן יקרה; ותבוא, אל-שלמה, ותדבר עימו, את כל-אשר היה עם-לבבה.