התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ט -

פסוק ב

שיתוף
ויגד-לה שלמה, את-כל-דבריה; ולא-נעלם דבר משלמה, אשר לא הגיד לה. 

במילה (אשר) לא מופיע הטעם מרכא כפולה.