התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ט -

פסוק י

שיתוף
וגם-עבדי חורם ועבדי שלמה, אשר-הביאו זהב מאופיר--הביאו עצי אלגומים, ואבן יקרה. 

בפסוק זה מופיע שמי הפרטי ושם המשפחה.נראה לי נדיר