התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק ט -

פסוק יג

שיתוף
ויהי משקל הזהב, אשר-בא לשלמה בשנה אחת--שש מאות ושישים ושש, כיכרי זהב.