התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק יא -

פסוק ו

שיתוף
וייבן את-בית-לחם ואת-עיטם, ואת-תקוע.